fbpx

Medicina
muncii

CONTACT

Ce este medicina muncii?

Medicina muncii reprezintă o importantă ramură a domeniului medical, cu un rol vital în asigurarea sănătății și securității angajaților în mediul de lucru. Această disciplină se axează pe prevenirea, diagnosticarea și monitorizarea afecțiunilor asociate cu activitatea profesională.

Care este rolul medicinei muncii?

Medicina muncii se ocupă de efectuarea examenelor medicale regulate pentru angajați, cu scopul de a evalua și menține starea lor de sănătate. Prin intermediul acestor evaluări periodice, medicii specializați pot depista precoce eventuale probleme medicale legate de activitatea profesională, permițând intervenții timpurii și personalizate.

Pe lângă examenele medicale, medicina muncii are un rol important în gestionarea accidentelor de muncă. Aceasta implică investigarea circumstanțelor incidentelor, identificarea cauzelor și dezvoltarea strategiilor de prevenire a unor astfel de evenimente în viitor. Prin aplicarea unor măsuri corective și îmbunătățiri în designul locurilor de muncă, se urmărește minimizarea riscului de accidente.

O altă componentă crucială a medicinei muncii este promovarea comportamentelor sănătoase în rândul angajaților. Acest lucru poate include furnizarea de informații privind igiena personală, gestionarea stresului și adoptarea unui stil de viață echilibrat. Prin educarea angajaților cu privire la beneficiile unui mod de viață sănătos, medicina muncii contribuie la creșterea bunăstării și productivității în cadrul locurilor de muncă.

Când se realizează examenul medical pentru medicina muncii?

 1. Examenul medical la angajare: Acesta are loc în momentul în care o persoană este angajată pentru a evalua starea de sănătate și a identifica eventuale condiții medicale preexistente care pot influența capacitatea sa de a lucra în anumite condiții.

 2. Examenul medical periodic: De obicei, se efectuează anual pentru a monitoriza starea de sănătate a angajaților pe parcursul timpului și a identifica orice probleme medicale emergente.

 3. Examenul medical la revenirea la muncă: Pentru cei care nu s-au prezentat la muncă timp de peste 30 de zile, cum ar fi în cazul concediului de maternitate, acest examen este realizat pentru a evalua capacitatea lor de a relua activitatea profesională.

 4. Evaluarea capacității de adaptare: Pentru angajații expuși la riscuri specifice, acest examen evaluează abilitatea lor de a se adapta la condițiile de muncă și poate implica recomandări pentru a minimiza riscurile.

 5. Examenul medical la schimbarea locului de muncă: Când un angajat își schimbă poziția, se efectuează un examen medical pentru a evalua dacă este potrivit pentru noile cerințe.

Cum se desfășoară examenul de medicina muncii?

 1. Istoric medical: Examenul începe cu o discuție cu medicul, în care pacientul este intervievat cu privire la istoricul său medical personal și familial, boli anterioare, intervenții chirurgicale, alergii, medicamente luate și alți factori relevanți.

 2. Examinare fizică: Medicul efectuează o examinare fizică detaliată pentru a evalua starea generală de sănătate. Acesta poate include măsurarea tensiunii arteriale, pulsului, auscultația plămânilor și inimii, examinarea ochilor, urechilor, gâtului și a altor sisteme corpului.

 3. Teste de laborator: Pot fi efectuate analize de sânge și urină pentru a depista eventuale afecțiuni sau dezechilibre.

 4. Examinarea specifică pentru activitatea profesională: În funcție de specificul locului de muncă, se pot efectua teste suplimentare pentru a evalua aptitudinea fizică și mentală a candidatului pentru sarcinile specifice ale postului.

 5. Evaluarea capacității de adaptare la mediul de lucru: În unele cazuri, se pot efectua teste pentru a evalua modul în care persoana se adaptează la factorii specifici de mediu de la locul de muncă, cum ar fi substanțe chimice sau zgomot.

 6. Discuție privind recomandările: Medicul poate discuta cu candidatul cu privire la rezultatele examinării, oferindu-i sfaturi cu privire la modul în care să își protejeze sănătatea și să evite potențiale riscuri de la locul de muncă.

 7. Raport medical: În funcție de rezultatele examenului, medicul poate elibera un raport medical care să ateste aptitudinea candidatului pentru activitatea profesională sau să ofere recomandări suplimentare pentru angajator.

Medicina muncii

Care sunt rezultatele examenului de medicina muncii?

Rezultatele evaluării medicale din cadrul examenului de medicină muncii pot determina încadrarea angajatului în următoarele categorii, în funcție de aptitudinea pentru un anumit post:

 1. Apt: Din perspectiva medicală, angajatul este în măsură să îndeplinească cerințele postului.

 2. Apt condiționat: Angajatul poate îndeplini sarcinile postului, cu condiția de a respecta anumite recomandări medicale.

 3. Inapt temporar pentru muncă: În acest scenariu, persoana nu poate desfășura sarcinile postului pentru o perioadă determinată. Această situație poate fi determinată de apariția unei afecțiuni sau de sarcină (în cazul femeilor însărcinate). După recuperare sau după naștere, o reevaluare este necesară pentru a stabili aptitudinea pentru post.

 4. Inapt permanent pentru muncă: Starea de sănătate a persoanei îi limitează capacitatea de a îndeplini sarcinile specifice locului de muncă.

Întrebări frecvente

a) Persoanele care urmează să fie înrolate prin contract individual de muncă, fie că este vorba de angajare pe perioadă determinată sau nedeterminată.

b) Indivizii care își modifică locul de muncă sau care sunt temporar relocați în alte medii de lucru sau activități.

c) Angajații care decid să își schimbe domeniul de expertiză sau profesia.

Da, este obligatorie! Dacă un contract individual de muncă este încheiat fără o fișă medicală pentru angajare și fără avizul medicului de medicină muncii, acest lucru poate determina nulitatea contractului de muncă.

În conformitate cu prevederile legale, fisa medicală pentru angajare este reglementată prin dispozițiile H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, care stabilesc că:

 • Examenul medical la momentul angajării se efectuează la solicitarea angajatorului, care trebuie să completeze fisa de solicitare a examenului medical la angajare și fisa de identificare a factorilor de risc profesional.
 • Angajatorii au obligația de a suporta costurile examenului medical la momentul angajării.
 • Doar medicul specializat în medicina muncii are dreptul să efectueze consultațiile necesare și să completeze fisa medicală pentru angajare.

Nerespectarea acestor obligații și, prin urmare, absența unei fișe medicale pentru angajare valabile, poate duce la sancționarea angajatorului cu amendă în cuantumul de la 4.000 la 8.000 lei, conform prevederilor legale.

Fișa medicală pentru angajare o puteți obține în cadrul Centrului Medical OchiDoc. Ne puteți suna pentru o programera la numerele de telefon afișate mai sus.

La încheierea examinării, medicul va elibera un document care certifică dacă persoana este aptă să lucreze la locul de muncă respectiv. În cadrul acestui document sunt consemnate:

 • Afectiunile prezente;
 • Rezultatele investigațiilor paraclinice;
 • Recomandări medicale.

În plus, dosarul specific medicinei muncii mai include:

 • Certificatele de concediu medical;
 • Fisa medicală;
 • Documente medicale care evidențiază aspectele stării de sănătate a angajatului.

Examenul de medicină muncii este esențial pentru oricine dorește să se angajeze. Acesta se efectuează periodic și permite evaluarea stării de sănătate a angajaților, asigurând un mediu de lucru sigur și protejând sănătatea angajaților.

Medicul de medicina muncii poate solicita o serie de analize și teste pentru a evalua starea de sănătate a angajaților și a se asigura că aceștia sunt în condiții bune pentru a îndeplini sarcinile specifice locului de muncă. Analizele și teste pot varia în funcție de natura ocupației și de factorii de risc asociati acesteia, dar în general pot include: teste de sange, teste de urina, evaluarea functiei respiratorii, teste auditive, teste de vedere etc.

Va recomandamsa ne sunati la numarul de telefon 0725 06 06 06 pentru a primi mai multe informatii si a fi redirectionati catre medicina muncii.