Certificat Medical Prenupțial

Certificat Medical Prenuptial Iasi (2)

Toate examinările în aceeași unitate!

Toate examinările incluse în preț

150 RON / persoană / certificat

Certificat medical prenupțial. Întrebări frecvente:

Certificatul medical prenupțial este un document medico legal obligator pentru cununia civilă a mirilor.
Valabilitatea sa este de doar 14 zile de la data întocmirii. De aceea sfătuim pentru o calculare atentă a calendarului analizelor medicale și a cununiei civile.
Certificatul medical prenupțial atestă starea de sănătate a mirilor.

Certificatul Medical Prenupțial are în primul rând rolul de informare legală reciprocă a celor doi miri cu privirea la starea de sănătate reciprocă cu accent pe cele două boli venerice de mare însemnătate (SIDA și Sifilis).
Nici unul din cei doi, după luarea la cunoștință a rezultatelor testelor nu va putea afirma/susține faptul că nu a cunoscut starea de boală a viitorului soț.

Sănătate socială și moralitate. În eventualitatea constatării prezenței uneia din cele două boli, statul român, prin ofițerul de stare civilă nu va oficializa uniunea celor doi, decât cu inițierea de regimuri speciale de tratament și planificare familială.
Astfel se previne: răspândirea în societatea a celor două boli precum și transmiterea la descendenți.

Legislația Certificatului Prenuptial prevede realizarea a două analize de laborator pentru identificarea prezenței sau absenței la cei doi miri a infecției cu virus HIV sau a sifilisului.
Aceasta presupune recoltarea de sânge, prin puncție venoasă periferică și analiza serologică a probelor.
Totodată este necesară infimarea existenței la cei doi miri a leziuinilor pulmonare evolutive TB.

Recomandăm ca prelevările de sânge să se efectueze dimineața pe nemâncate.
Cu toate acestea nu este obligatoriu. Analizele de laborator sunt valide indiferent de ora prelevării.

Valabilitatea certificatului prenupțial este de 14 zile CALENDARISTICE din momentul întocmirii lui în unitatea medicală, până în ziua cununiei civile.

În cazul depășirii celor 14 zile de valabilitate ale certificatului prenupțial, legea nu prevede expres necesitatea refacerii analizelor medicale. Cu mare probabilitate unitatea medicală nu va recomanda refacerea radiografiei pulmonare deoarece ar însemna o expunere mult prea mare a organismului la efectele adverse ale radiațiilor X. Unitatea medicală poate în schimb solicita un nou set de analize de sânge totuși. În cele din urmă, ultima decizie rămâne a unității sanitare emitente a certificatului prenupțial, dacă repetă sau nu analizele.

Certificatul prenupțial se va redacta din nou, de către unitatea emitentă, cu noua data de întocmire.

Certificatul prenupțial îl eliberăm în maxim o oră, incluzând examinările obligatorii și editarea finală a certificatului.
Prețul certificatului prenupțial este de 150 RON de persoană și include toate analizele și redactarea.
Legea prevede efectuarea testelor de laborator și efectuarea examenului radiologic pulmonar pentru eliberarea certificatului prenupțial. Există situații medicale legitime când aceste teste nu se vor efectua (spre exemplu în sarcină-radiografia toracică).

Dintre legile ce guvernează certificatul medical prenupțial:

Potrivit dispoziţiilor Codului familiei, secţiile şi birourile de stare civilă nu vor oficia căsătorii pînă cînd cei ce vor să se căsătorească nu vor dovedi, prin certificate medicale eliberate de unităţile sanitare, că nu suferă de o boală venerică în formă transmisibilă.

Certificatele medicale se eliberează numai pe baza rezultatelor examenelor serologice efectuate cu cel mult două săptămîni înainte şi au o valabilitate de două săptămîni de la eliberare.

Nu se vor elibera astfel de certificate medicale bolnavilor suferind de boli venerice decît după completa lor vindecare.

Se vor putea elibera certificate medicale pentru căsătorie acelor bolnavi de sifilis care nu prezintă leziuni cutanate sau mucoase, numai în cazul cînd:

– au reacţii serologice negative stabile şi fac dovada efectuării tratamentului regulat, sau

– au reacţii serologice pozitive şi fac dovada tratamentului regulat, de minimum 2 ani.

În aceste cazuri la eliberarea certificatului medical, medicul va încunoştinţa asupra stării lor de sănătate pe viitorii soţi, care vor da o declaraţie scrisă asupra cunoaşterii situaţiei.

Înregistrarea persoanelor cărora li se efectuează examenul medical în vederea căsătoriei se face în registrul de consultaţii al dispensarului medical de circumscripţie, respectiv al centrului medico-sanitar, o singură dată, la prima prezentare a acestora.

Certificatul medical privind starea sănătății, apare reglementat sub denumirea de
certificatul prenupțial în Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor
în materie de stare civilă, (aprobata de Guvernul României și publicată în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 151 din 02.03.2011). Acesta este un formular-tip, care trebuie să poarte
numărul de înregistrare, data certă, semnătura și parafa medicului. (*** Sigiliul/
Ștampila
unității sanitare, a fost eliminat prin OG 17/2015, OUG 49/2017, Ordinul MS şi CNAS nr.
876/824/2017).
Radiografie - Certificat medical prenuptial

RADIOGRAFIE
TORACICĂ

Pentru identificarea eventualelor leziuni pulmonare, active ale TBC.

Examen Hiv Sifilis - Certificat Medical Prenuptial

EXAMEN DE
LABORATOR

Identificarea:
HIV, Sifilis

Concluzii medicale finale - Certificat Prenuptial

CONCLUZIILE MEDICALE FINALE

Redactarea certificatului necesar a fi prezentat ofițerului de stare civilă.